Có được đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu nơi tập sự hay không?

Ngày hỏi:09/10/2021

Dạ, cho em hỏi, trong trường hợp mình đi tìm kiếm nơi để tập sự luật sư mà chưa tìm được hoặc nơi đó chưa nhận thì mình có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu nơi tập sự hay không? Hay bắt buộc mình phải tự lo liệu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2013/TT-BTP quy định nhận tập sự hành nghề luật sư như sau:

Trong trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm xem xét, phân công một tổ chức hành nghề luật sư nhận người đó vào tập sự; trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư từ chối phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư và nêu rõ lý do.

Như vậy, đối với trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Do đó, khi bạn chưa tìm được nơi tập sự thì bạn có thể đề nghị việc này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.