Có tài khoản ngân hàng mới nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116?

Ngày hỏi:08/10/2021

Xin hỏi, theo quy định hiện hành để nhận gói hỗ trợ thì bắt buộc có tài khoản ngân hàng mới nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục như sau:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.
Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì việc chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động từ cơ quan BHXH là mang tính khuyến khích, nghĩa là không bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng. Miễn là thuộc đối tượng được nhận khoản hỗ trợ từ chính sách này do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nêu trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin