Chuyển ra vùng ĐBKK có được làm tròn thời gian công tác hay không?

Ngày hỏi:07/10/2021

Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được 10 năm 5 tháng theo nghị định 76 tôi bị trừ 10 tháng nghỉ thai sản. Vậy tôi có được trợ cấp một lần khi ra khỏi vùng kinh tế đặc biệt khó khăn không? Xin quý cơ quan trả lời giúp tôi, xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.

Bên cạnh đó, tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Đối với tính theo năm:

- Dưới 03 tháng thì không tính;

- Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

- Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

Theo thông tin chị cung cấp thì chị nghỉ chế độ thai sản 10 tháng (thời gian này sẽ bị không được tính hưởng trợ cấp).

Do đó, 10 năm 5 tháng trừ (-) 10 tháng thì thời gian thực tế làm việc ở cùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của chị sẽ là 9 năm 7 tháng. Mà 07 tháng lẻ này sẽ được tính bằng 01 năm công tác. Cho nên, chị đã công tác đủ 10 năm và được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.