Người nước ngoài liệu có được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp hay không?

Ngày hỏi:07/10/2021

Cho em hỏi, một trong những tiêu chuẩn để được bổ nhiệm giám định viên tư pháp có bắt buộc cá nhân đó là người Việt Nam không hay người nước ngoài vẫn được? giám định trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải như sau:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012 và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012 được xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, một trong những điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam. Do đó, đối với người nước ngoài sẽ không đáp ứng được điều kiện nêu trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin