Chỉ tiêu kỹ thuật về sợi Cotton Ne 36/1 (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ)

Ngày hỏi:06/10/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về Chỉ tiêu kỹ thuật của sợi Cotton Ne 36/1 (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ).

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 trang phục dân quân tự vệ Ban hành kèm theo Thông tư 94/2021/TT-BQP, theo đó Phụ lục B quy định Chỉ tiêu kỹ thuật nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ, Chỉ tiêu kỹ thuật của sợi Cotton Ne 36/1 (Bảng B.33) như sau:

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Độ không đều chỉ số, %

2,5 ± 0,05

2. Độ bền kéo đứt sợi đơn, N, không nhỏ hơn

1,9

3. Độ săn, vòng/mét

880 ± 20

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin