Kết quả mở thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?

Ngày hỏi:05/10/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về đấu thầu, xin được hỏi: Kết quả mở thầu có bắt buộc phải đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

- Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

- ...

- Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng.

Như vậy, đói với quy định về thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu đối với kết quả mở thầu áp dụng cho đấu thầu qua mạng, ngược lại không thực hiện đấu thầu qua mạng thì không đăng tải kết quả này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin