Quy trình chỉ định thầu rút gọn có thực hiện việc đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo không?

Ngày hỏi:02/10/2021

Liên quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thì có đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Luật đấu thầu 2013 quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Đối với chỉ định thầu theo quy trình thông thường bao gồm các bước: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết hợp đồng;

Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu được áp dụng cho chỉ định thầu theo quy trình thông thường. Do đó, quy trình này không thực hiện đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.