Tư vấn, môi giới bất động sản có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Ngày hỏi:01/10/2021

Tư vấn, môi giới bất động sản có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không? Nhờ hỗ trợ giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Cũng theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 quy định về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy tư vấn môi giới bất động sản là hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng không phải là kinh doanh bất động sản cho nên nó không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.