Việc tổ chức đấu thầu quốc tế chỉ được thực hiện khi nhà tài trợ có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế?

Ngày hỏi:01/10/2021

Theo quy định hiện hành thì có phải việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng, đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Do đó, việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu không chỉ là nhà tài trợ vốn cho gói thầu có yêu cầu tổ chức đấu thầu quốc tế mới được thực hiện mà khi rơi vào một trong hai trường hợp còn lại trên vẫn đáp ứng điều kiện này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin