Công ty đang nợ thời gian đóng BHXH cho NLĐ thì có được chốt sổ BHXH không?

Ngày hỏi:01/10/2021

Công ty đang nợ thời gian đóng BHXH cho NLĐ thì có được chốt sổ BHXH không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 có quy định về việc xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH, như sau:

...

1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp công ty đang nợ khoảng thời gian đóng BHXH cho người lao động thì vẫn được chốt thời gian tham gia BHXH đến thời gian đóng. Sau khi công ty thực hiện việc đóng đủ thời gian nợ đóng BHXH thì sẽ được xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH còn nợ đó.

Bên cạnh đó, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin