Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu bao nhiêu ngày đối với đấu thầu quốc tế?

Ngày hỏi:01/10/2021

Xin hỏi, trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu sẽ là bao nhiêu ngày đối với đấu thầu quốc tế?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu 2013 quy định thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu.

Theo quy định nêu trên trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu sẽ là 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin