Mức trợ cấp mai táng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện có khác nhau hay không?

Ngày hỏi:30/09/2021

Cho hỏi, mức trợ cấp mai táng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện có khác nhau hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trợ cấp mai táng đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014, theo đó:

...

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

Còn đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 80 Luật này, theo đó:

...

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

Như vậy, dù tham gia BHXH tự nguyện hay bắt buộc thì khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của Luật này, người lo mai táng cũng sẽ được nhận một mức trợ cấp như nhau là 10 lần mức lương cơ sở (thời điểm hiện tại bằng 14.900.000 đồng).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin