Chấm dứt HĐLĐ sau tháng 9 thì có được nhận hỗ trợ theo NQ 116 hay không?

Ngày hỏi:30/09/2021

Em xin hỏi là nếu em chấm dứt hợp đồng sau 30/9/2021 thì có được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN theo NQ 116 không ạ? Do HĐLĐ của em tới 15/10/2021 mới hết hạn ạ.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó:

02 trường hợp người lao động có đóng BHTN được nhận tiền hỗ trợ bao gồm:

- Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, có thể hiểu là NLĐ chỉ cần đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 thì sẽ được nhận hỗ trợ. Do đó, hiện tại chị vẫn đang làm việc và được đóng BHTN thì sẽ được nhận hỗ trợ này.

Mời chị tham khảo thêm một số bài viết sau:

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin