Có được đăng ký thường trú tại nhà thuê hay không?

Ngày hỏi:27/09/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về cư trú tôi muốn hỏi: Có được đăng ký thường trú tại nhà thuê hay không? Tôi và chủ nhà chỉ là mối quan hệ quen biết.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định như sau:

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Như vậy, mặc dù là nhà ở thuê nhưng vẫn có thể được đăng ký thường trú khi được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý và đảm bảo điều kiện về diện tích nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.