Thời gian nghỉ hè giáo viên có được hưởng các loại phụ cấp không?

Ngày hỏi:25/09/2021

Cho hỏi, theo quy định thì trong thời gian nghỉ hè giáo viên có được hưởng các loại phụ cấp như khi đang dạy học không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có quy định:

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Như vậy, trong thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên thì các loại phụ cấp mà giáo viên có vẫn được hưởng bình thường như lúc giảng dạy, không bị cắt trong thời gian này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin