Sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đúng hay không?

Ngày hỏi:25/09/2021

Tôi đang dự tính sau dịch mở cơ sở sản xuất mỹ phẩm, cụ thể là kem làm trắng da body. Vậy ngành này có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020, có 227 ngành nghề.

Như vậy, đối chiếu danh mục ban hành nêu trên thì sản xuất mỹ phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc số thứ tự 182.

Mời bạn tham khảo bài viết sau: Toàn bộ ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (MỚI NHẤT)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.