Văn phòng công chứng phải có tối thiểu bao nhiêu công chứng viên?

Ngày hỏi:22/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành thì văn phòng công chứng viên phải có ít nhất bao nhiêu công chứng viên? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 22 Luật Công chứng 2014, có quy định về Văn phòng công chứng, như sau:

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì văn phòng công chứng viên phải có ít nhất từ 2 công chứng viên. Bên cạnh đó, luật cũng quy định trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin