Có giới hạn đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế hay không?

Ngày hỏi:22/09/2021

Theo quy định pháp luật về đấu thầu, xin hỏi: Có giới hạn đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 10 Luật đấu thầu 2013 quy định về đồng tiền dự thầu như sau:

Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

Đối với đấu thầu quốc tế:

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền...

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì đối với đấu thầu quốc tế về hồ sơ dự thầu có giới hạn đồng tiền dự thầu, cụ thể không quá 03 đồng tiền.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin