Có giới hạn đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế hay không?

Ngày hỏi:22/09/2021

Theo quy định pháp luật về đấu thầu, xin hỏi: Có giới hạn đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 10 Luật đấu thầu 2013 quy định về đồng tiền dự thầu như sau:

Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

Đối với đấu thầu quốc tế:

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền...

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì đối với đấu thầu quốc tế về hồ sơ dự thầu có giới hạn đồng tiền dự thầu, cụ thể không quá 03 đồng tiền.

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin