Học sinh hộ cận nghèo có được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Ngày hỏi:17/09/2021

Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, em đang học lớp 10. Vậy em có được cấp thẻ BHYT miễn phí không ạ? Nhờ admin hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 8 Nghị định này có quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì mức hỗ trợ đối với học sinh hộ cận nghèo có thể từ 70% - 100%.

Nếu bạn thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo thì có thể được nhà nước cấp thẻ BHYT hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, trường hợp hộ cận nghèo đa chiều là tối thiểu 70%. Bạn căn cứ quy định để đối chiếu với trường hợp của mình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.