Loại phụ cấp nào được sẽ tính làm căn cứ để tính phụ cấp công vụ cho công chức?

Ngày hỏi:14/09/2021

Loại phụ cấp nào được sẽ tính làm căn cứ để tính phụ cấp công vụ cho công chức? Nhờ hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP có quy định về mức phụ cấp công vụ như sau:

Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Như vậy, phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm là những loại phụ cấp sẽ được tính vào để làm căn cứ tính phụ cấp công vụ.

Công thức tính cụ thể như sau:

Phụ cấp công vụ = 25% x (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) (hoặc + phụ cấp quân hàm)).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin