Không đóng đủ phí bảo hiểm thì có bị chấm dứt hợp đồng bảo hiểm không?

Ngày hỏi:13/09/2021

Liên quan đến quy định về kinh doanh bảo hiểm cho tôi hỏi. Hiện tại, tôi chưa đóng đủ phí bảo hiểm cho bên bảo hiểm đã thỏa thuận như trước, tôi đang lo họ sẽ chấm dứt hợp đồng. Như vậy, trường hợp này họ có quyền chấm dứt không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm;

2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Như vậy, theo quy định trên nếu bạn và bên bảo hiểm không thực hiện việc thỏa thuận lại thì việc chấm dứt hợp đồng khi bạn không đóng đủ phí là quyền của bên bảo hiểm bạn nhé.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin