Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng bao gồm những nội dung chính nào?

Ngày hỏi:11/09/2021

Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng bao gồm các nội dung chính nào? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BXD (Hiệu lực từ ngày 15/10/2021) có quy định:

Báo cáo kết quả kiểm định xây dựng bao gồm các nội dung chính sau:

a) Căn cứ thực hiện kiểm định;

b) Thông tin chung về công trình và đối tượng kiểm định;

c) Nội dung, trình tự thực hiện kiểm định;

d) Các kết quả thí nghiệm, quan trắc, tính toán, phân tích và đánh giá;

đ) Kết luận về nội dung kiểm định và kiến nghị (nếu có).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.