Người hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo có được hưởng trợ cấp xã hội không?

Ngày hỏi:08/09/2021

Chú tôi thuộc diện hộ cận nghèo, vợ không có việc làm và có 2 đứa con nhỏ. Nay đã 60 tuổi bị mắc bệnh ung thư. Như vậy có được nhà nước hỗ trợ tiền hàng tháng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 4 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

Như vậy, hiện nay không có quy định người thuộc hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Do đó, chú của bạn mắc bệnh ung thư thuộc hộ cận nghèo sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà chỉ được hưởng những chính sách đối với hộ cận nghèo như thông thường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin