Cán bộ, công chức đã xử lý kỷ luật hành chính thì sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày hỏi:08/09/2021

Có phải trong quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thì: Cán bộ, công chức đã xử lý kỷ luật hành chính thì sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau:

Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

Như vậy, không có một quy định miễn trừ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức khi đã xử lý kỷ luật hành chính, nếu đủ các căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì vẫn bị truy cứu như công dân bình thường.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin