Hồ sơ giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm những gì?

Ngày hỏi:06/09/2021

Hồ sơ giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia bao gồm những gì? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 14 Thông tư 13/2021/TT-BTNMT (Có hiệu lực thi hành từ 21/10/2021) quy định về hồ sơ giải thể trạm:

1. Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị giải thể trạm.

2. Báo cáo giải thể trạm.

3. Các văn bản có liên quan.

4. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.