Công ty quy định sử dụng rượu bia tại nơi làm việc thì sẽ bị sa thải có đúng luật?

Ngày hỏi:06/09/2021

Công ty quy định sử dụng rượu bia tại nơi làm việc thì sẽ bị sa thải có đúng luật? Nhờ hỗ trợ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

NSDLĐ chỉ được phép áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ khi họ vi phạm những trường hợp nêu trên. Theo đó không có hành vi uống rượu bia tại nơi làm việc. Cho nên nếu công ty quy định sử dụng rượu bia tại nơi làm việc thì sẽ bị sa thải là không đúng quy định của pháp luật lao động. Đối với hành vi này, NSDLĐ chỉ có thể áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc là cách chức chứ không thể sa thải.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin