Đang chờ cấp thẻ Công chứng viên thì có được ký văn bản công chứng không?

Ngày hỏi:04/09/2021

Trường hợp Công chứng viên đang trong thời gian chờ cấp thẻ thì có được ký văn bản công chứng không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành, có quy định:

Công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

Sau khi được đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, công chứng viên không được làm việc theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác; không được giữ chức danh lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc tham gia các công việc mà thường xuyên phải làm việc trong giờ hành chính.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì Công chứng viên chỉ được thực hiện ký văn bản công chứng khi được Sở Tư pháp cấp thẻ hành nghề. Trong thời gian chờ cấp thẻ thì vẫn chưa được ký văn bản công chứng.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.