Thời điểm mở sổ công chứng trong năm?

Ngày hỏi:04/09/2021

Tôi được biết theo quy định tại Thông tư mới đây có quy định về sổ công chứng. Vậy khi nào tổ chức hành nghề công chứng phải mở sổ công chứng? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành, có quy định:

Sổ công chứng dùng để theo dõi, quản lý các việc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Sổ được lập theo từng năm, ngày mở sổ là ngày 01 tháng 01, ngày khóa sổ là ngày 31 tháng 12. Sổ phải được đánh số trang, viết liên tiếp theo thứ tự từ 01 cho đến hết sổ, không được bỏ trống các dòng hoặc các trang, phải đóng dấu giáp lai theo quy định của pháp luật.

Khi hết năm, tổ chức hành nghề công chứng phải thực hiện khóa sổ và thống kê tổng số việc công chứng đã thực hiện trong năm; người đứng đầu tổ chức hành nghề công chứng xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào sổ.

Sổ công chứng được lập theo mẫu, bao gồm sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu TP-CC-27) và sổ công chứng bản dịch (Mẫu TP-CC-28).

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì sổ công chứng được mở theo từng năm. Và đầu mỗi năm tổ chức hành nghề công chứng phải thực hiện việc mở sổ và thực hiện việc khóa sổ vào ngày 31/12 của năm đó.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.