Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần giấy tờ về thu nhập không?

Ngày hỏi:04/09/2021

Xin hỏi, đối với người nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì khi chuẩn bị hồ sơ có cần đem giấy tờ chứng minh thu nhập không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định như sau:

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy một trong những loại giấy tờ để nhập quốc tịch Việt Nam là: Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam. Do đó, nếu bạn có các loại giấy tờ chứng minh về nguồn thu nhập, đảm bảo cuộc sống thì rất tốt.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.