Thành lập, đưa trạm vào hoạt động chính thức trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày hỏi:03/09/2021

Nhờ hỗ trợ quy định mới nhất về việc thành lập và đưa trạm vào hoạt động chính thức trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 13/2021/TT-BTNMT (Có hiệu lực thi hành từ 21/10/2021) quy định về việc thành lập và đưa trạm vào hoạt động chính thức trạm khí tượng thủy văn quốc gia như sau:

1. Thành lập trạm:

a) Khảo sát kỹ thuật thành lập trạm; lập báo cáo, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát kỹ thuật thành lập trạm;

b) Xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân về việc sử dụng đất để xây dựng, lắp đặt công trình trạm;

c) Khảo sát, thiết kế, lập, trình, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

d) Quyết định thành lập trạm.

2. Xây dựng, đưa trạm vào hoạt động:

a) Xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật, mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; lắp đặt thiết bị, phương tiện đo; lập, trình phê duyệt đề án duy trì hoạt động theo quy định;

b) Vận hành thử nghiệm, quan trắc kiểm tra, đánh giá chất lượng số liệu; nghiệm thu công trình, thiết bị, phương tiện đo;

c) Quyết định đưa trạm vào hoạt động chính thức.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.