Mức thuế GTGT của nước sạch hộ gia đình sử dụng?

Ngày hỏi:31/08/2021

Cho hỏi. Theo quy định hiện hành thì nước sinh hoạt hộ gia đình sử dụng có chịu thuế GTGT không? Nếu có thì mức bao nhiêu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, có quy định về mức thuể suất.

Điều 10. Thuế suất 5%

1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

=> Như vậy, theo quy định nếu trên thì nước sinh hoạt mà hộ gia đình sử dụng sẽ vấn chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

Trân trọng.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin