Hộ cận nghèo có được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng không?

Ngày hỏi:21/08/2021

Bạn Ngọc Minh hiện đang sinh sống tại một huyện miền núi. Gửi thắc mắc đến mong nhờ giải đáp: Hộ cận nghèo có được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng không ak?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Điều 1 Thông tư 190/2014/TT-BTC chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hộ chính sách xã hội, có quy định:

Đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau:

- Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có (Sau đây gọi là hộ nghèo); Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có, không thuộc diện hộ nghèo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (Sau đây gọi là hộ chính sách xã hội).

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chỉ hộ nghèo mới thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng. Còn hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trên bạn nhé.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.