Giáo viên dạy hợp đồng có được hưởng thâm niên nghề giáo không?

Ngày hỏi:20/08/2021

Tôi muốn hỏi, hiện tôi đang dạy trường cấp 2 công lập. Nhưng chỉ mới đang dạy hợp đồng thì có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

1. Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Như vậy, căn cứ quy định trên chị đang là giáo viên dạy hợp đồng nhưng nếu thuộc danh sách trả lương của cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên.

Nếu không có trong danh sách này thì sẽ không được hưởng. Do đó, chị nên kiểm tra lại mình có thuộc danh sách được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay không.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.