Cơ quan nào quy định mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất?

Ngày hỏi:19/08/2021

Theo quy định pháp luật về đất đai thì cơ quan nào quy định về mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 91 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.