Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi có phải bồi thường hay không?

Ngày hỏi:19/08/2021

Dạ, xin hỏi khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì có phải bồi thường không? Việc thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế và người sử dụng đất không vi phạm gì về đất đai.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

- Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy, tùy vào việc thu hoạch của nhà bạn vào thời điểm nào để có căn cứ bồi thường cụ thể , ví dụ: Tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; Tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; Hay trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.