Vừa phạt vi phạm và vừa bồi thường được có không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Xin hỏi trong quan hệ pháp luật dân sự về vay thông thường thì có thể thỏa thuận vừa phạt vi phạm và vừa bồi thường được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thỏa thuận phạt vi phạm như sau:

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Như vậy, trong hợp đồng dân sự thông thường như hợp đồng vay mà bạn đề cập thì hoàn toàn được phép thỏa thuận vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin