Xuất hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu có đúng hay không?

Ngày hỏi:18/08/2021
Công ty mình có xuất hàng ra nước ngoài (xuất khẩu) và mình có lập hoá đơn GTGT cho hàng xuất khẩu. Như vậy có  đúng không ạ? Bên em khai thuế theo phương pháp khẩu trừ. 
 
 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định về các loại hóa đơn như sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Như vậy, căn cứ quy định trên thì hóa đơn giá trị gia tăng không sử dụng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Do đó, doanh nghiệp anh lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này là không đúng quy định. Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu (Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.