Quy định về nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương

Ngày hỏi:17/08/2021

Xin được hỏi, nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Điều 6 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về nguồn tài chính Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương như sau:

- Hỗ trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện cho Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương của các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Điều tiết từ Quỹ cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

- Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Tồn dư Quỹ trung ương năm trước được chuyển sang năm sau.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.