Giáo viên được cử đi học ở nước ngoài có được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian này không?

Ngày hỏi:11/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp giáo viên được cử đi học ở nước ngoài thì thời gian đi học ở nước ngoài có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, có quy định:

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

- Thời gian tập sự.

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

=> Như vậy, thời gian được cử đi học ở nước ngoài nằm trong thời gian mà cơ quan cử đi học thì vẫn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên. Còn thời gian học mà vượt quá thời gian được cử đi học đó thì sẽ không được hưởng.

Trân trọng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.