Tòa án cấp phúc thẩm thì chỉ được xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị?

Ngày hỏi:09/08/2021

Trong vụ án hình sự ở giai đoạn phúc thẩm thì có phải Tòa án cấp phúc thẩm thì chỉ được xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 345 Bộ luật hình sự 2015 quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm như sau:

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.

Như vậy, ngoài việc xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin