Công chứng viên có được từ chối việc công chứng không?

Ngày hỏi:06/08/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Công chứng viên có được từ chối việc công chứng hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 quy định nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

- ...

- Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

- Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng.

Như vậy, Công chứng viên vẫn có quyền từ chối việc công chứng. Tuy nhiên, phải có lý do chính đáng, từ chối vì lý do gì, như thế nào, nếu không sẽ vi phạm về quy định trong các điều cấm nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.