Người bị mất tích bao lâu thì bị xóa đăng ký thường trú?

Ngày hỏi:31/07/2021

Người bị mất tích bao lâu thì bị xóa đăng ký thường trú? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 có quy định:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

Như vậy, theo quy định thì khi có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích thì công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên theo quy định này thì có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố người này mất tích. Khi người này bị Tòa án tuyên bố mất tích thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.