Không khám sức khỏe cho người lao động thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:31/07/2021

Em ở Bình Dương, em làm việc được 2 năm rồi, mà theo như em biết thì mỗi năm sẽ khám sức khỏe một lần cho nhân viên, người làm cùng với em thì được khám, riêng em lại không được khám. Nên em muốn biết khi không khám sức khỏe cho người lao động, người sử dụng lao động bị phạt bao nhiêu tiền? Trong điều kiện lao động bình thường.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhưng người lao động không muốn khám.

Thực tế không phải nơi nào cũng nghiêm chỉnh chấp hành việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Do vậy, không tổ chức khám sức khỏe cho bạn, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Nếu như vẫn còn nhiều người giống bạn vẫn chưa được khám sức khỏe thì người sử dụng lao động sẽ tiếp tục bị phạt với mức phạt tiền như trên cho một người lao động chưa được khám sức khỏe, mức phạt tối đa không quá 75 triệu đồng/lần xử phạt.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin