Doanh nghiệp bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên?

Ngày hỏi:31/07/2021

Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp có bắt buộc phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau:

- Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động;

- Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Như vậy, có thể thấy đây là vấn đề bắt buộc thực hiện của doanh nghiệp, trên thực tế tùy chế độ phúc lợi của doanh nghiệp có thể linh hoạt tổ chức khám nhiều hơn số lần quy định nêu trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin