Nghỉ quá 45 buổi/năm sẽ không được lên lớp có bao gồm nghỉ học có phép hay không?

Ngày hỏi:30/07/2021

Đối với học sinh THCS: Em có nghe nói nghỉ học quá 45 buổi/năm học sẽ không được lên lớp, vậy 45 buổi này có bao gồm nghỉ học có phép không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có quy định học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

...

Theo như quy định này thì học sinh nghỉ học quá 45 buổi học trong năm học sẽ không được lên lớp, số buổi này có bao gồm cả nghỉ học có phép.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.