Người thân lưu trú thì có được thông báo online hay không?

Ngày hỏi:30/07/2021

Nghỉ hè nên cháu gái tôi ở dưới quê lên chơi 3 tuần, ở lại nhà tôi. Không biết tôi thông báo lưu trú cho cháu qua online được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về việc thông báo lưu trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

- Thông quasố điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

- Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Như vậy, đối với trường hợp của anh có thể thông báo lưu trú cho cháu qua online gồm:

- Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú;

- Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

- Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

- Hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú;

- Ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Lưu ý: Thời gian lưu trú tuỳ thuộc nhu cầu của công dân nhưng không quá 30 ngày. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải cập nhật nội dung thông báo về lưu trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.