Giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học có quyền cho cá nhân học sinh nghỉ học một tuần hay không?

Ngày hỏi:28/07/2021

Cho tôi hỏi, giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học có quyền cho cá nhân học sinh nghỉ học một tuần hay không? Nếu không thì quyền này thuộc về ai? Hiệu trưởng có đúng không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 29 Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có quy định về quyền hạn của giáo viên, nhân viên nhà trường, theo đó:

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn có các quyền sau đây:

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

...

Như vậy, theo quy định thì giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học chỉ có quyền cho cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục. Trường hợp, thẩm quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học nhiều hơn, Điều lệ trường tiểu học không quy định. Theo quan điểm của chúng tôi, trường hợp này thẩm quyền sẽ thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.