Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa của người lao động làm việc ở Q.7 TP.HCM là bao nhiêu tiền?

Ngày hỏi:23/07/2021

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa của người lao động làm việc ở Q.7 thành phố HCM là bao nhiêu tiền? Nhờ tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 có quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, trường hợp người lao động làm việc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại đây.

Căn cứ Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn vùng I với mức lương tối thiểu vùng à 4.420.000 đồng.

Vậy nên, người lao động làm việc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 4.420.000 x 5 = 22.100.000 đồng/tháng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin