Tiền trợ cấp Covid-19 cho NLĐ nghỉ việc không lương được chuyển trực tiếp cho NLĐ hay thông qua công ty?

Ngày hỏi:22/07/2021

Tiền trợ cấp Covid-19 của NLĐ nghỉ việc không lương được chuyển trực tiếp cho NLĐ hay được chuyển cho công ty rồi công ty chuyển qua cho người lao động vậy ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Taị Điều 16 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện trả trợ cấp Covid-19 cho NLĐ nghỉ việc không lương như sau:

Điều 16. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trong quyết định không quy định rõ khoản tiền hỗ trợ đó sẽ được chuyển trực tiếp cho người lao động hay thông qua doanh nghiệp. Tùy thuộc vào quá trình làm hồ sơ của bên đơn vị bạn. 

Trân trọng.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin